sredaОпазване на околната среда

Отговорни сме към околната среда, ценим, уважаваме и пазим природата

Намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда, е приоритет при осъществяването на дейностите на компанията. Водещи принципи за нас в опазването на околната среда са модернизацията на производството и инвестициите в съвременни технологии. В нашата дейност се фокусираме върху намаляването на консумацията на вода и енергия, върху пречистването на отпадните води от нашето производство, рециклирането и повторното използване на субпродуктите от нашите дейности, управлението на отпадъци и др. В пивоварната ни в град Хасково е интегриран високотехнологичен и уникален за страната анаеробен реактор, който осигурява пречистването на отпадните води на завода и е част от дългосрочните инвестиции на компанията за нулево замърсяване от производствения процес.

Всичко това, а и много други инициативи, имащи за цел да оптимизират производствения процес и да подпомогнат преминаването към все по-енергоспестяващо и екологично производството, са заложени в глобалната „Стратегия за устойчиво развитие 2020“ на компанията. В основата си тя залага амбициозната цел до 2020 г. да не изпращаме каквито и да било отпадъци към сметищата. Вярваме, че корпоративната отговорност е умният начин за правене на бизнес. Това е възможност за изграждане на дългосрочни взаимоотношения с нашите служители, с общностите, в които развиваме бизнеса си, както и в рамките на околната среда, чиито ресурси използваме. Отдадени сме на идеята за разширяване на нашия позитивен бирен отпечатък и в минимализирането на негативния такъв.

Back To Top