proizvoditelОтговорен производител

Ние сме успешни, когато нашата бира се консумира по правилния начин. Затова произвеждаме качествени продукти, които рекламираме и продаваме отговорно.

Отговорна търговска комуникация

Политиката за отговорна търговска комуникация и отговорна консумация реализираме чрез вътрешнофирмен Кодекс за отговорна търговска комуникация. Екипите на партньорските организации, с които работим, преминават специално обучение за запознаване с изискванията на Кодекса. Паралелно с това, колегите от отдел „Правни и корпоративни въпроси” осъществяват постоянен контрол и осигуряват съответствието с Кодекса на всички маркетингови и търговски активности и комуникации.

Отговорна консумация

Насърчаваме умерена и отговорна консумация на нашите продукти, задължително при навършена законово установената за това възраст. Докато работим, при участие във фирмени събития и по всеки друг начин, ние, чрез своето поведение представяме компанията и нейните ценности, според които са недопустими употребата на алкохол от непълнолетни лица и какъвто и да било тип безотговорно поведение, като шофиране след употреба на алкохол.

„Алкохолът е лош шофьор“

Националната комуникационна кампания „Алкохолът е лош шофьор” започнахме да организираме през 2008 г. и насочихме фокуса ѝ  към един от най-важните обществено-значими социални проблеми, свързани с пътната безопасност – отговорната консумация на алкохол сред водачите и отговорното им поведение на пътя. Кампанията е и логично продължение на подписаната от „Каменица“ АД през 2007 г. Европейска харта за пътна безопасност. Нашата пивоварна компания е и първата и единствената до момента в България, приела принципите на документа в своята вътрешнокорпоративна политика. От началото на 2012 г. посланието на „Алкохолът е лош шофьор“ е изписано върху кена на Kamenitza Безалкохолна. Ценностите на кампанията кореспондират и с глобалната политика на Молсън Корс пивоварна компания, част от която е „Каменица“ АД.

От самото си създаване „Алкохолът е лош шофьор“ е носител на множество отличия. През 2008 г. инициативата е оценена като най-добрата кампания за пътна безопасност в страната от тогава действащия комисар по транспорта на ЕС. През 2013 г. кампанията спечели първо място в категория „Кампания за устойчиво развитие“ в конкурса на Българската асоциация на ПР агенциите – BAPRA Bright Awards 2013, а през 2012 г. – първо място на „Годишните награди за пътна безопасност“ за инициатива, организирана от фирма, както и сребърно отличие в Г одишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ в категория „Инвеститор в обществото“. Кампанията е обявена и за една от 5-те най-добри в категорията си за района на Европа, Близкия Изток и Африка в SABRE Awards. През 2013 г. кампанията „Алкохолът е лош шофьор“ спечели първото място в категорията „Обществено значима кампания на годината“ на международните бизнес награди Stivie.

Back To Top