Корпоративна отговорност

Корпоративната отговорност в „Каменица“ АД никога не се е ограничавала до единична инициатива или отдел. Всеки член на екипа ни дава своя принос за това компанията да бъде отговорен корпоративен гражданин, който прави бизнес по правилния начин.

Простичко казано, важно е за всички нас и се стремим да докоснем всички аспекти на бизнеса. За да сме сигурни, че по пътя към осъществяването на нашите цели винаги постъпваме правилно, ние се придържаме към няколко конкретни принципи, които съставят единна рамка, наречена „Нашето пиво“. На базата на „Нашето пиво“, се основава и нашата стратегия за корпоративна култура, която представя дългът ни към самите себе си и към обществото по достъпен и лесен за разбиране начин.

Филoсофията ни:

Нашият Бирен Отпечатък

Като активен участник в обществото ние се стремим да бъдем не просто производител на бира, а преди всичко отговорна компания. Ние сме част от по-голяма платформа за корпоративна отговорност в рамките на компанията майка – Молсън Корс пивоварна компания, наречена Our Beer Print, или „Нашият бирен отпечатък“.

В основата на нашата философия за корпоративна отговорност е разбирането, че всеки път, когато някой вземе бира в ръка, след нея остава отпечатък под формата на мокра следа върху бирената подложка. Където и да произвеждаме и продаваме нашата бира, оставяме своя отпечатък върху обществото, околната среда и нашите хора. Ето защо, на водещо място за нас са отговорното бизнес поведение към общностите, в които развиваме своя бизнес и към нашите служители, опазването на околната среда и, не на последно място, отговорната консумация на алкохол.

В нашето корпоративно ДНК е заложен стремежът, следата, която „Каменица“ АД оставя след себе си, да бъде възможно най-позитивна. Чрез този подход, ние ангажираме и мотивираме членовете на нашите екипи, както и нашите партньори, да инвестират своите способности и усилия в откриване на нови начини за засилване на позитивното ни въздействие в дългосрочен план. Развиваме Нашия Бирен Отпечатък в четири основни направления: Отговорен производител, Отговорен гражданин, Опазване на околната среда, Отговорен работодател.

Back To Top