24.02.2017
 

Обява

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ ще бъде проведено обществено обсъждане на проект за частично ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ПЛОВДИВ, ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 375, ПРОТОКОЛ №16/05.09.2007 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ, В ОБХВАТА НА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА „СОП” НА ТЕРИТОРИЯ СОБСТВЕНОСТ НА “КАМЕНИЦА” АД, ТРЕТА ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ.

Обществените обсъждания ще бъдат проведени съгласно следния график:
Район Централен, ул.“Христо Г.Данов“№39 – на 27.02.2017г. от 9.00-10.45
Район Тракия, бул.“Освобождение“№63 – на 27.02.2017г. от 11.00-12.00
Район Северен, бул.“Цар Борис ІІІ Обединител“№22А – на 27.02.2017г. от 13.30-14.45
Район Източен, ул.“Лев Толстой“№2 – на 27.02.2017г. от 15.30 – 16.45

Район Южен, бул.“Македония“№73А – на 28.02.2017г. от 08.30-09.30
Район Западен, ул.“Вечерница“№1А – на 28.02.2017г. от 09.45-10.45

Back To Top