19.02.2018
 

ОБЯВА от „КАМЕНИЦА” АД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

            Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

„Монтиране на допълнителни 4 бр. вертикални успокоителни съдове в Пивоварна Хасково”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Хасково, Община Хасково или в РИОСВ-гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14.

 

Back To Top