26.01.2021
 

ОБЯВА ОТ КАМЕНИЦА АД

О Б Я ВА 

от 

„Каменица“ АД 

На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: „Разширение на склад за амбалаж и готова продукция, смяна на въздушни компресори и монтаж на два броя контейнери за контрaктори на територията на производствената площадка на Пивоварна Хасково, работеща по изискванията на КР № 469-Н0-И0-А1/2015 г.“. 

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Хасково или в РИОСВ – гр. Хасково, ул. "Добруджа" 14.

 

Back To Top