24.03.2020
 

ОБЯВА ОТ КАМЕНИЦА АД

 

 

„Каменица“ АД

 

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:  „Модернизация на отделение Отлежаване от Инсталацията за производство на пиво”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Хасково или в РИОСВ – гр. Хасково, ул. "Добруджа" 14.

 

 

 

 

 

Back To Top