28.04.2015
 

„Каменица“ АД инвестира 30 милиона евро в пивоварна „Астика“ от началото на 2014 г.

6 милиона евро са вложени в разширяване на логистичната база на пивоварна „Астика“ в Хасково

28.04.2015 г. – Хасково. На специално събитие днес „Каменица“ АД обяви направените през изминалите 18 месеца инвестиции в пивоварната на дружеството в град Хасково и заяви готовност за трета поредна година да запази лидерските си позиции сред клиенти и потребители на бира в страната. На събитието присъстваха кметът на община Хасково г-н Георги Иванов, г-н Добри Беливанов, областен управител на гр. Хасково, г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции и г-н Стефан Димитров, областен председател на КРИБ за региона.

От 2012 г. насам „Каменица“ АД е лидер на българския пивоварен пазар в страната сред потребители и клиенти. Като лидер в средноценовия и премиум сегментите, „Каменица“ АД притежава 33.4% пазарен дял от целия пазар на бира в страната, показват данни на ИА Нилсен към март 2015 г.. Данните сочат, че „Каменица“ АД е безапелационен пазарен лидер както по обем, така и по продажби. Запазвайки трайни позиции на първенец в категорията, компанията реализира сериозни инвестиционни намерения за развиване на дейността си. Така от началото на 2014 г. дружеството е инвестирало 30 милиона евро в капиталови вложения по проекти в пивоварна „Астика“. Близо 6 милиона евро са инвестициите само в логистичната база на бирения производител в Хасково, която след направените разширения сега е с обща площ около 20 000 кв. м. В пивоварната е интегриран уникалният за страната анаеробен реактор, който осигурява пречистването на отпадните води на пивоварната и е част от дългосрочните инвестиции на компанията за нулево замърсяване от производствения процес. Общата стойност за интегриране на иновативната технология е близо 3 милиона евро и ще позволи пречистването на 60% от отпадъчните води, отделяни в производствената дейност на пивоварна „Астика“. По този начин ще спомогне за още по-пълноценното функциониране на аеробната пречиствателна станция на пивоварната, която пречиства отпадните води и на всички фабрики в Северна индустриална зона на гр.Хасково. Наред с това реакторът ще произвежда биогаз като субпродукт, който може да бъде използван като алтернативно гориво, което да обслужва енергийните нужди на пивоварната.

„Направените от нас инвестиции засвидетелстват желанието ни да се развиваме и да подобряваме производствените си мощности, с което да отговаряме още по-адекватно на високите очаквания на нашите клиенти и потребители. „Каменица“ АД е лидер на пазара на бира в България от 2012 г. и сме твърдо решени да продължим да бъдем избор номер 1 за клиенти и потребители, както и да насърчаваме развитието на цялата пивоварна индустрия“, каза генералният директор на „Каменица“ АД г-н Марко Ниавро.

„Изключително съм щастлив и горд, че „Каменица“ АД продължава да инвестира в развитието на устойчивото развитие и бизнес климата в нашия град. Мога да Ви уверя, че ние ще продължим да подкрепяме по всички възможни начини разрастването на пивоварната и прилежащите й зони“, сподели кметът на Хасково Георги Иванов.

Световният бирен производител Molson Coors от години следва устойчив модел на развитие на бизнеса си като голямата философия на гиганта е заключена в идеята за „Нашия Бирения Отпечатък“ (Our Beer Print). В основата на стратегията за корпоративна отговорност на компанията е разбирането, че всеки път, когато някой вземе бира в ръка, след нея остава бирен отпечатък под формата на мократа следа, която остава на бирената подложка. Аналогично, според философията на Molson Coors и компаниите членове на голямото семейство на бирения гигант, където и да произвеждат и продават своята бира, те оставят своя отпечатък върху обществото, околната среда и своите хората. Ето защо, на водещо място за „Каменица“ АД, като част от Molson Coors Brewing Company, са отговорното бизнес поведение към общностите, в които компанията развива своя бизнес, и към служителите, опазването на околната среда и, не на последно място, отговорната консумация на алкохол. В ядрото на философията за „Нашия Бирен Отпечатък“ е заложен стремежът на компанията да увеличава положителния и да минимизира негативния ефект от своята дейност върху всички засегнати страни – околната среда, хората и общностите.

Начинът, по който Molson Coors планира да постигне своята цел – да минимизира негативния си „бирен“ отпечатък, е заложен в глобалната „Стратегия за устойчиво развитие 2020“ на компанията. В основата си тя залага амбициозната цел до 2020 г. компанията да не изпраща каквито и да било отпадъци към сметищата. „Вярваме, че корпоративната отговорност е умният начин за правене на бизнес. Това е възможност за изграждане на дългосрочни взаимоотношения с нашите служители, с общностите, в които развиваме бизнеса си, както и в рамките на околната среда, чийто ресурси използваме. Отдадени сме на идеята за разширяване на нашия позитивен бирен отпечатък и в минимализирането на негативния такъв“, каза главният изпълнителен директор на Molson Coors Европа, г-н Саймън Кокс.

Kamenitza AD_Logistichen center-Haskovo Kamenitza AD-Pivovarna Astika Marco_Njavro_General Manager of Kamenitza AD Simon_Cox_CEO of Molson Coors

28.04.2015 г. – Хасково. На специално събитие днес „Каменица“ АД обяви направените през изминалите 18 месеца инвестиции в пивоварната на дружеството в град Хасково и заяви готовност за трета поредна година да запази лидерските си позиции сред клиенти и потребители на бира в страната. На събитието присъстваха кметът на община Хасково г-н Георги Иванов, г-н Добри Беливанов, областен управител на гр. Хасково, г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции и г-н Стефан Димитров, областен председател на КРИБ за региона.

От 2012 г. насам „Каменица“ АД е лидер на българския пивоварен пазар в страната сред потребители и клиенти. Като лидер в средноценовия и премиум сегментите, „Каменица“ АД притежава 33.4% пазарен дял от целия пазар на бира в страната, показват данни на ИА Нилсен към март 2015 г.. Данните сочат, че „Каменица“ АД е безапелационен пазарен лидер както по обем, така и по продажби. Запазвайки трайни позиции на първенец в категорията, компанията реализира сериозни инвестиционни намерения за развиване на дейността си. Така от началото на 2014 г. дружеството е инвестирало 30 милиона евро в капиталови вложения по проекти в пивоварна „Астика“. Близо 6 милиона евро са инвестициите само в логистичната база на бирения производител в Хасково, която след направените разширения сега е с обща площ около 20 000 кв. м. В пивоварната е интегриран уникалният за страната анаеробен реактор, който осигурява пречистването на отпадните води на пивоварната и е част от дългосрочните инвестиции на компанията за нулево замърсяване от производствения процес. Общата стойност за интегриране на иновативната технология е близо 3 милиона евро и ще позволи пречистването на 60% от отпадъчните води, отделяни в производствената дейност на пивоварна „Астика“. По този начин ще спомогне за още по-пълноценното функциониране на аеробната пречиствателна станция на пивоварната, която пречиства отпадните води и на всички фабрики в Северна индустриална зона на гр.Хасково. Наред с това реакторът ще произвежда биогаз като субпродукт, който може да бъде използван като алтернативно гориво, което да обслужва енергийните нужди на пивоварната.

„Направените от нас инвестиции засвидетелстват желанието ни да се развиваме и да подобряваме производствените си мощности, с което да отговаряме още по-адекватно на високите очаквания на нашите клиенти и потребители. „Каменица“ АД е лидер на пазара на бира в България от 2012 г. и сме твърдо решени да продължим да бъдем избор номер 1 за клиенти и потребители, както и да насърчаваме развитието на цялата пивоварна индустрия“, каза генералният директор на „Каменица“ АД г-н Марко Ниавро.

„Изключително съм щастлив и горд, че „Каменица“ АД продължава да инвестира в развитието на устойчивото развитие и бизнес климата в нашия град. Мога да Ви уверя, че ние ще продължим да подкрепяме по всички възможни начини разрастването на пивоварната и прилежащите й зони“, сподели кметът на Хасково Георги Иванов.

Световният бирен производител Molson Coors от години следва устойчив модел на развитие на бизнеса си като голямата философия на гиганта е заключена в идеята за „Нашия Бирения Отпечатък“ (Our Beer Print). В основата на стратегията за корпоративна отговорност на компанията е разбирането, че всеки път, когато някой вземе бира в ръка, след нея остава бирен отпечатък под формата на мократа следа, която остава на бирената подложка. Аналогично, според философията на Molson Coors и компаниите членове на голямото семейство на бирения гигант, където и да произвеждат и продават своята бира, те оставят своя отпечатък върху обществото, околната среда и своите хората. Ето защо, на водещо място за „Каменица“ АД, като част от Molson Coors Brewing Company, са отговорното бизнес поведение към общностите, в които компанията развива своя бизнес, и към служителите, опазването на околната среда и, не на последно място, отговорната консумация на алкохол. В ядрото на философията за „Нашия Бирен Отпечатък“ е заложен стремежът на компанията да увеличава положителния и да минимизира негативния ефект от своята дейност върху всички засегнати страни – околната среда, хората и общностите.

Начинът, по който Molson Coors планира да постигне своята цел – да минимизира негативния си „бирен“ отпечатък, е заложен в глобалната „Стратегия за устойчиво развитие 2020“ на компанията. В основата си тя залага амбициозната цел до 2020 г. компанията да не изпраща каквито и да било отпадъци към сметищата. „Вярваме, че корпоративната отговорност е умният начин за правене на бизнес. Това е възможност за изграждане на дългосрочни взаимоотношения с нашите служители, с общностите, в които развиваме бизнеса си, както и в рамките на околната среда, чийто ресурси използваме. Отдадени сме на идеята за разширяване на нашия позитивен бирен отпечатък и в минимализирането на негативния такъв“, каза главният изпълнителен директор на Molson Coors Европа, г-н Саймън Кокс.

Kamenitza AD_Logistichen center-Haskovo Kamenitza AD-Pivovarna Astika Marco_Njavro_General Manager of Kamenitza AD Simon_Cox_CEO of Molson Coors

Back To Top