13.05.2013
 

Информация за инвестиционно намерение на „Каменица“ АД за изграждане на анаеробно стъпало за третиране на отпадъчни води.

Информация за инвестиционно намерение на "Каменица" АД за изграждане на анаеробно стъпало за третиране на отпадъчни води.

Back To Top