11.06.2015
 

Информация за инвестиционно намерение на „Каменица“ АД за модернизация на маячно отделение и централна станция за измиване, дезинфекция и монтиране на допълнителни три броя цилиндрично-конични ферментатори

Информация за инвестиционно намерение на "Каменица" АД за модернизация на маячно отделение и централна станция за измиване, дезинфекция и монтиране на допълнителни три броя цилиндрично-конични ферментатори.

Back To Top