Централен офис Каменица АД
София 1113
бул. Цариградско шосе 99
Офис-сграда „Алфа Банк”, ет. 3

Каменица АД, Пловдив
Пловдив 4000
бул. „Източен“ 69
„Пивоварница Каменица“

Каменица АД, Хасково
Хасково 6300
Северна Индустриална Зона

Връзки с обществеността: pr@kamenitza.bg

Търговски отдел: sales@kamenitza.bg

Отдел експорт: export@kamenitza.bg

Отдел маркетинг: marketing@kamenitza.bg

За препоръки и оплаквания: openline@kamenitza.bg

Човешки ресурси: career@kamenitza.bg

Back To Top