1876
Първата българска бира е създадена през 1876 г. в Пловдив. Швейцарците Рудолф Фрик и Фридрих Сулцер правили бира в домашни условия, дневно произвеждали по 100 литра.  Те били в България във връзка със строежа и експлоатацията на Барон-Хиршовата железница. Там и работели– Сулцер като локомотивен машинист, а Фрик като майстор в пловдивската гара. По същото време друг швейцарец на име Адолф Бомонти бил построил първите две фабрики в Пловдив – спиртната и оризарната. Притежавал и голяма пивоварна фабрика в Шишли – Цариград. Швейцарците срещат Бомонти и заедно започват да търсят подходящо място, за да изградят първата в България фабрика за бира.
Back To Top